Katarína Alexyová Fígerová

Životopis

IMG_0465Katarína Alexyová – Fígerová (1963) patrí k strednej generácii súčasného slovenského výtvarného umenia. Jej tvorba obsahuje významovo – sémantické prvky osnované na nefiguratívnych východiskách. Sú to diela, ktorých jazyk je osobitou modifikáciou  výtvarnej moderny, informelu, geometrickej abstrakcie, ale aj fantazijného umenia. Svoje obrazy, sochy a grafické listy predstavila na niekoľkých samostatných výstavách doma i v zahraničí.

1963 narodená v Bratislave
1982 ukončené štúdium na SPŠG v Bratislave
1982-1989 práca v grafickom ateliéri ako samostatný grafik
1985 voľná tvorba

Umelecká orientácia

maľba, grafika, plastika, airbrush, odevný design

Zastúpenie

Správa letiska Bratislava, VUB Bratislava, Štátna veterinárna správa Bratislava, súkromné zbierky doma a v zahraničí

CyberArt 2012-2019